Duurzaam opleiden

Duurzaam opleiden, met het oog op kwaliteit

Werknemers dienen veilig en gezond te kunnen werken. Door kwalitatief duurzaam op te leiden zal daarmee de bewustwording en het veiligheidsbesef van uw medewerkers worden vergroot. Dit alles gebeurt uiteraard zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen, iets waarvoor wij door opdrachtgevers gewaardeerd worden.

Duurzaam opleiden

Een van de belangrijkste kernwaarden binnen onze organisatie is het duurzaam opleiden. Dit doen wij onder andere door rekening te houden met de volgende punten:

  • Situatie- en locatiegerichte maatwerkopleidingen
  • Digitale rapportages en uitnodigingen
  • Tot een minimum beperken van verleturen
  • Duurzaam wagenpark Ten Kate & Stoker
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Cedeo-certificering

Ten Kate & Stoker is een Cedeo-erkend opleidingsinstituut. De Cedeo-erkenning is een objectief keurmerk welke wij op 1 juli 2018 met trots opnieuw in ontvangst hebben mogen nemen voor onze maatwerkopleidingen. Door middel van een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek zijn wij door onze opdrachtgevers beoordeeld met een gemiddelde score van 97%.

Elke twee jaar zal er een audit plaatsvinden om te meten of wij nog voldoen aan de gestelde criteria. Ook de aankomende jaren staan wij op het gebied van Arbo- & Veiligheidsopleidingen klaar om u optimaal te ontzorgen en de dienstverlening te bieden die u verdient.

 

Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?

Ten Kate & Stoker is gelieerd aan Spectrum Benelux. Spectrum Benelux BV hanteert een door onafhankelijke derden opgesteld kwaliteitsmanagementsysteem voor haar assessments en als erkend EVC-aanbieder. Periodiek worden haar procedures door de beoordelende instanties (i.c. Hobéon Groep te Den Haag) getoetst aan de Kwaliteitscode.

Spectrum Benelux borgt daarnaast ook de kwaliteit van onze assessoren. Doordat zij meermaals per jaar steekproefsgewijs de assessoren controleren op de kwaliteit van de afname van de assessments, verzekeren wij u ervan dat uw werknemers op een kwalitatief uitstekende manier getoetst worden.