Assessments

Assessments

Individuele competentiescan

“Veel van onze kennis en vaardigheden hebben we geleerd in de praktijk. Door werkend te leren en lerend te werken houden we onze kennis en vaardigheden op peil. Veel mensen weten echter niet dat zij hun kennis en vaardigheden d.m.v. een assessment kunnen omzetten in algemeen erkende certificaten”.

Wat is een assessment?

Een assessment is een hulpmiddel om uw kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Hierdoor wordt een assessment ook wel gezien als een competentiescan. De kennis en vaardigheden die in het verleden zijn verworven, kunnen aan de hand van een assessment worden omgezet in een erkend certificaat.

Voor wie is een assessment geschikt?

Een assessment is geschikt voor medewerkers waarbij sprake is van al eerder opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. de sector waarbinnen deze personen werkzaam zijn.

Voor welke productengroepen zijn assessments beschikbaar?

De assessment zijn voor de onderstaande productgroepen beschikbaar.

Hoe ziet een assessment eruit?

Gedurende het assessment wordt de medewerker zowel theoretisch als praktisch individueel getoetst op eerder verworven competenties. Bijvoorbeeld: bij een assessment voor de hoogwerker, zal het eerste half uur de theorie, middels een criterium gericht interview, en het tweede half uur de praktijk worden getoetst.

Is het resultaat van het assessment in te zien?

Bij het afronden van het assessment wordt de desbetreffende persoon op de hoogte gesteld van het resultaat. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever digitaal per deelnemer een individuele rapportage. Hiermee kan worden aangetoond over welke specifieke deskundigheid de medewerkers beschikken, maar ook op welke vlakken er eventueel nog iets bijgeleerd kan worden.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

  • Individuele theoretische en praktische toetsing
  • Sterkte en zwakte analyse per deelnemer (digitale rapportage)
  • Besparing verlet- en loonuren (1 uur per deelnemer)
  • Assessments kunnen incompany worden uitgevoerd (geen onnodige reistijd)
  • Landelijke kwaliteitsnorm (richtlijnen onafhankelijk examencentrum)     
  • Incompany vanaf 1 persoon             

 

Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?

Ten Kate & Stoker is gelieerd aan Spectrum Benelux. Spectrum Benelux BV hanteert een door onafhankelijke derden opgesteld kwaliteitsmanagementsysteem voor haar assessments als erkend EVC-aanbieder en als examencentrum. sPeriodiek worden haar procedures door de beoordelende instanties (i.c. Hobéon Groep te Den Haag) getoetst aan de Kwaliteitscode.

Spectrum Benelux borgt daarnaast ook de kwaliteit van onze assessoren. Doordat zij meermaals per jaar steekproefsgewijs de assessoren controleren op de kwaliteit van de afname van de assessments, verzekeren wij u ervan dat uw werknemers op een kwalitatief uitstekende manier getoetst worden.