Assessments

Assessments

Individuele competentiescan

“Veel van onze kennis en vaardigheden hebben we geleerd in de praktijk. Door werkend te leren en lerend te werken houden we onze kennis en vaardigheden op peil. Veel mensen weten echter niet dat zij hun kennis en vaardigheden d.m.v. een assessment kunnen omzetten in algemeen erkende certificaten”.

Wat is een assessment?

Een assessment is een hulpmiddel om uw kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Hierdoor wordt een assessment ook wel gezien als een competentiescan. De kennis en vaardigheden die in het verleden zijn verworven, kunnen aan de hand van een assessment worden omgezet in een erkend certificaat.

Voor wie is een assessment geschikt?

Een assessment is geschikt voor medewerkers waarbij sprake is van al eerder opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. de sector waarbinnen deze personen werkzaam zijn.

Voor welke productengroepen zijn assessments beschikbaar?

De assessment zijn voor de onderstaande productgroepen beschikbaar.

Hoe ziet een assessment eruit?

Gedurende het assessment wordt de medewerker zowel theoretisch als praktisch individueel getoetst op eerder verworven competenties. Bijvoorbeeld: bij een assessment voor de hoogwerker, zal het eerste half uur de theorie, middels een criterium gericht interview, en het tweede half uur de praktijk worden getoetst.

Is het resultaat van het assessment in te zien?

Bij het afronden van het assessment wordt de desbetreffende persoon op de hoogte gesteld van het resultaat. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever digitaal per deelnemer een individuele rapportage. Hiermee kan worden aangetoond over welke specifieke deskundigheid de medewerkers beschikken, maar ook op welke vlakken er eventueel nog iets bijgeleerd kan worden.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

  • Individuele theoretische en praktische toetsing
  • Sterkte en zwakte analyse per deelnemer (digitale rapportage)
  • Besparing verlet- en loonuren (1 uur per deelnemer)
  • Assessments kunnen incompany worden uitgevoerd (geen onnodige reistijd)
  • Landelijke kwaliteitsnorm (richtlijnen onafhankelijk examencentrum)     
  • Incompany vanaf 1 persoon             

 

Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?

Ten Kate & Stoker is gelieerd aan Spectrum Benelux. Spectrum Benelux BV hanteert een door onafhankelijke derden opgesteld kwaliteitsmanagementsysteem voor haar assessments en als erkend EVC-aanbieder en als examencentrum staat zij tevens onder toezicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag. Periodiek worden haar procedures door de beoordelende instanties (i.c. Hobéon Groep te Den Haag) getoetst aan de Kwaliteitscode.

Spectrum Benelux borgt daarnaast ook de kwaliteit van onze assessoren. Doordat zij meermaals per jaar steekproefsgewijs de assessoren controleren op de kwaliteit van de afname van de assessments, verzekeren wij u ervan dat uw werknemers op een kwalitatief uitstekende manier getoetst worden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Assessments?
Mail of bel dan met Chris op: 074 210 012 1 voor direct antwoord op uw vragen.

Chris
 / Teamplast

/ Teamplast

‘’Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking, en over het opleiden van ons personeel’’

 / Thales

/ Thales

“Ten Kate en Stoker ontzorgt op een prima wijze de opleidingstrajecten van THALES op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en vakmanschap”.

H&S
Royal Lovink Industries
Beltman Mechanisering B.V
Profextru productie BV
MBI - De Steenmeesters
Apollo Vredestein
MHZ Machinery
Enci
Royal Smit
Wolters Europe
ANC - Platforms & Hoists
Teamplast
Kaak
Leusenkamp metaalbewerking
Hurks
Profish
Kaltenback
VDL
Royal Flora Holland
De Stiho Groep
Sphere
Oerlemans
Kramp
FlexiForce
ctrl P printing & more
IS&P interim services
Hollandia - Structures