BHV
basis

BHV <br>basis

Inleiding:

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Daar bij is het van belang dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de opleiding Bedrijfshulpverlener.

Doelgroep:

Personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie (gaan) vervullen.

Doel:

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Inhoud:

De basiscursus bestaat uit een theoriegedeelte a.d.h.v. een e-learning die voorafgaande aan de cursus met voldoende niveau moeten afronden en een praktijkdag.

Tijdens deze praktijkdag wordt o.a. aandacht besteed aan het blussen van een brand, reanimatie met behulp van een AED, verslikking, stabiele zijligging en het aanleggen van verband.

Examen:

Deelnemers ontvangen bij het goed afleggen van de praktijkopdrachten het certificaat Bedrijfshulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Kosten:

Neem contact op met Ten Kate & Stoker voor het aanvragen van een offerte. Op alle opleidingen en trainingen van Ten Kate & Stoker B.V. zijn de algemene voorwaarden van Ten Kate & Stoker B.V. van toepassing. Tekst- en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.