Combihoogbouwtruck
basis

Combihoogbouwtruck <br>basis

Inleiding:
De combihoogbouwtruck basis opleiding is verdeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte. Dit houdt in dat de theorie gedeelte de praktijksituatie ondersteund. Een combihoogbouwtruck basisopleiding is bestemd voor medewerkers die bij de uitvoering van hun werkzaamheden gebruik dienen te maken van een combihoogbouwtruck. De combihoogbouwtruck basis opleiding is zowel in een één daagse als in een twee daagse opleiding beschikbaar.
  
Doelgroep:

Een combihoogbouwtruck basisopleiding is bestemd voor medewerkers die bij de uitvoering van hun werkzaamheden gebruik dienen te maken van een combihoogbouwtruck. De minimumleeftijd van de deelnemers is 16 jaar. 
  
Resultaat:
Het doel van deze combihoogbouwtruck opleiding is de medewerker opleiden tot een bekwaam combihoogbouwtruck chauffeur. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na de opleiding het certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.
Bij deelname heeft u als werkgever voldaan aan artikel 7.17C van de arbo-wet.
  
Inhoud:
De combihoogbouwtruck basis opleiding is verdeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte. Dit houdt in dat de theorie gedeelte de praktijksituatie ondersteund. In het praktijkgedeelte worden verschillende praktische handelingen uitgevoerd en getoetst. Hierbij staat het veilig en bewust omgaan met de combihoogbouwtruck centraal. Voorafgaande aan de opleiding dient de deelnemer zich d.m.v. een lesboek of een E-learning zich voor te bereiden. De theorie zal tijdens de opleiding worden getoetst.
  
Examen:

Tijdens de opleiding zal zowel de theorie als de praktijk worden getoetst.
  
Kosten:
Neem contact op met Ten Kate & Stoker voor het aanvragen van een offerte. Op alle opleidingen en trainingen van Ten Kate & Stoker B.V. zijn de algemene voorwaarden van Ten Kate & Stoker B.V. van toepassing. Tekst- en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.