Ploegleider BHV
herhaling

Inleiding:

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Wanneer er meerdere BHV-ers in dienst zijn, is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden.

Doelgroep:

Bedrijfshulpverleners die de verantwoordelijkheid hebben over een BHV ploeg, en reeds in het bezit zijn van een certificaat ploegleider BHV.

Doel:

Het leiding kunnen geven aan een BHV ploeg. De Ploegleider BHV dient op een verantwoordelijke manier de inzet van BHV-ers d.m.v. juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden.

Inhoud:

De eendaagse herhalingscursus Ploegleider BHV bestaat uit een theorie- en praktijk gedeelte. Tijdens deze praktijk wordt o.a. het organiseren van ontruimingsoefeningen, controleren en beheren van de BHV-middelen, eenduidig en helder communiceren met en zonder portofoon en het aansturen van BHV teams geoefend.

Vooropleiding:

Ploegleider BHV basis

Examen:

Deelnemers ontvangen bij het goed afleggen van de praktijkopdrachten het certificaat Ploegleider BHV. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Kosten:

Neem contact op met Ten Kate & Stoker voor het aanvragen van een offerte. Op alle opleidingen en trainingen van Ten Kate & Stoker B.V. zijn de algemene voorwaarden van Ten Kate & Stoker B.V. van toepassing. Tekst- en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.