VOL VCA

VOL VCA

Inleiding:

De VOL VCA opleiding bestaat uit een gezamenlijk dagopleiding of een individuele studie aan de hand van een lesboek of e-learning. De opleiding zal worden afgesloten met een examen.

Doelgroep:

De operationeel leidinggevende waarvan wordt verwacht dat hij/ zij veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van zichzelf en de medewerkers waaraan hij / zij leiding geeft.

Doel:

Het VOL VCA diploma is bedoeld voor leidinggevenden. Met een VOL VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u, en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft, moeten voldoen zodat het aantal ongelukken zal verminderen. Het diploma wordt steeds vaker verplicht gesteld op veel locaties en is daarom tevens een middel om aan te tonen dat u en uw operationele medewerkers een bepaalde veiligheidsstandaard beheerst.

Inhoud:

De VOL VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties, handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA certificering, bedrijfsnoodplan, en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Examen:

Aansluitend aan de opleiding zal een examen plaatsvinden.

Kosten:

Neem contact op met Ten Kate & Stoker voor het aanvragen van een offerte. Op alle opleidingen en trainingen van Ten Kate & Stoker B.V. zijn de algemene voorwaarden van Ten Kate & Stoker B.V. van toepassing. Tekst- en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.